Obnova i pročišćavanje vazduha
ELFOFresh Large
  • 1200-3300 m3/h (potpuni svježi vazduh)
  • obnova i pročišćavanje
  • termodinamički povrat toplote
Tehničke karakteristike
  • Dostupan s plinom R-410A
  • Filtriranje vazduha koje garantuje čistoću
  • Slobodno hlađenje