Reverzibilne toplotne pumpe za centralizirane sisteme u zgradama ELFOEnergy Sheen EVO

  • od 22,3 do 55 kW
  • reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda
  • vanjska ugradnja

Tehničke karakteristike

  • Ekološki: plin R 32
  • Hlađenje pri vanjskim temperaturama do 48°C, grijanje pri vanjskim temperaturama do -14°C
  • Mogućnost spajanja do 16 jedinica
  • ELFOControl upravljanje